Wie kent het probleem niet, dat na enkele uren de koelkast, koelbox of de verlichting de start accu heeft ontladen, de oplossing is een extra accu met een relais.
Een zeer goede manier om een relais in te bouwen, voor een extra accu, is volgens het onderstaande schema.
Een groot voordeel is dat bij een gebruiker nooit de start accu leeg is.

Hier onder het schema met relais nummers.

Nr 1-----Dynamo   Nr2-----relais   Nr3-----start accu  Nr4-----extra accu  Nr5-----massa 

30-naar + start accu     85-massa     87-naar + extra accu     86- naar dynamo(blauwe draad)