Montage koelkast en roosters.
De koelkast zodanig inbouwen dat de gehele achterkantruimte lucht- en gasdicht (bij gas-toepassing) afgesloten is van het woongedeelte.
De koelkast kan alleen goed werken, als de aan de achterzijde ontwikkelde warme lucht kan opstijgen en door het bovenrooster naar buiten verdwijnt (mits via het onderrooster voldoende verse koudere lucht kan worden toegevoerd).

Roosters, voor af- en aanvoer van lucht.

De buitenluchttemperatuur moet lager zijn dan de af te voeren warme lucht, naarmate het temperatuurverschil kleiner is zal de koeling slechter zijn (Om dit nadeel te voorkomen is het inbouwen van een ventilator aan te raden).
Om het koelaggregaat te beschermen tegen t koude buitenlucht kan bij een buitenlucht van ca. 10 gr. C het onder- en bovenrooster voorzien worden van de winterafdekking (met minimale doorlaat), bij buitenlucht van minder dan 0 gr. C. moet deze winterafdekking worden geplaatst.

Het koelsysteem kan nadelig benvloed worden als de roosters in de voortent/luifelzijde en/of onder een te openen raam worden geplaatst en/of het onder- en bovenrooster afgedekt kunnen worden door bv een openstaande deur, omdat dan de afgevoerde warme lucht n de giftige verbrandingsgassen (bij gas-toepassing) niet goed/veilig kunnen worden afgevoerd en/of  in het woongedeelte kunnen komen.
Opmerkingen:
Uit veiligheidsoverwegingen is het zr onverstandig om tijdens het rijden de koelkast op gas te laten werken, daarvoor is het 12Volt-systeem bedoeld en geeft ruim voldoende werking, mits juist is ingebouwd.
De 12 Volt bedrading dient met dikte van minimaal 2.5 mm te worden uitgevoerd en zowel de plus- als de min draad rechtstreeks met de accu verbinden.(via een zekering, of schakelpaneel)
Om te voorkomen dat de accu wordt leeg-getrokken en de auto niet meer normaal gestart kan worden verdient het aanbeveling de 12Volt met behulp van een speciaal relais te schakelen. Met een dergelijk relais (Zie hiervoor link "2e accu") n inventief nadenken kunt U hiermede bereiken dat de 12V uitsluitend werkt als de dynamo stroom levert.

Een rijplaag in het vriesvak van 3 mm of meer verhoogt het energiegebruik en belemmert het koelings-effekt drastisch. Deze rijplaag nooit met een metalen voorwerp verwijderen, maar de koelkast ontdooien dmv uitschakelen. Dit ontdooien kan versneld worden door in het vriesvak een bakje met warm water te plaatsen. Daarna de koelkast grondig droogzemen en weer in bedrijf stellen.
Een vervuilde gasbrander veroorzaakt eveneens een slechte koeling, daarom verdient het aanbeveling om jaarlijks de gasbrander en het schoorsteentje te ontdoen van roet en andere verontreiniging.