Soorten gas voor kampeerauto gebruik.
Vele campingapparaten werken op een of ander soort gas: het fornuis, de koelkast, de verwarming, soms de barbecue of verlichting. Heel nuttig, handig, maar niet ongevaarlijk!
Er kan gebruik worden gemaakt van 3 verschillende soorten gas.
Propaan,
De meeste kampeerauto's gebruiken propaan. Propaan heeft een hoge calorische waarde (geeft veel energie af) en verdampt vanaf –42°C, dus ook als het hard vriest. De ”grote” huishoudflessen met propaan wegen 27 kg en bevatten 10,5 kg propaan.
Butaan,
Soms wordt nog butaan gebruikt. Butaan ”bevriest” vanaf 0°C omdat de vloeistof niet meer verdampt. Bij vriesweer kunt u met een volle fles vloeibare butaan zitten die geen gas dampen meer vrij laat en dus onbruik geworden is voor de kampeerapparaten. De ”grote” huishoudflessen met butaan bevatten 13 kg butaan. Opgepast: butaan (en dus ook LPG) bevat heliofine, een olieachtig product dat verstopping kan veroorzaken in verwarmingstoestellen!
LPG,
LPG (Liquid Petrol Gas = vloeibaar petroleumgas) wordt hoofdzakelijk gebruikt als energiebron voor automotoren maar kan ook dienen als brandstof voor de huishoudtoestellen.  LPG is een mengeling van butaan en propaan in de verhouding 60/40 (zomer) en 40/60 (winter).  Wie in de zomer LPG gebruikt, getankt in de winter heeft geen probleem. Wie in de winter LPG gebruikt, getankt in de zomer kan problemen hebben: het propaangas verdampt en wordt verbruikt, terwijl het butaangas minder of niet verdampt en achterblijft in de tank. Hierdoor wordt de samenstelling grondig verstoord. Door opnieuw te vullen wordt het altijd maar erger vermits de verhouding butaan/propaan steeds maar meer verstoord wordt. Een bijkomend gegeven is dat LPG een vetaanslag kan nalaten op het erg kleine gecalibreerde gaatje van het inspuitstuk dat op de duur verstopt kan geraken en problemen oplevert. (butaan is ”vetter” dan propaan). 
Drukregelaar,
Bij het monteren van een gasinstallatie is gebruik van de juiste materialen zeer belangrijk! Op dit moment is het gebruik van een 30 mbar of een 50 mbar drukregelaar nog mogelijk. Waarschijndelijk wordt i.v.m de EG harmonisatie alleen de 30 mbar regelaar nog toegestaan.

Schema,