Het verschil in accu's,
Op het eerste gezicht lijkt een accu een simpel ding: een stevige zuurbestendige bak met daarin loden rasterplaten gevuld met een loodpasta en verder verdund zwavelzuur. Helaas zijn er veel situaties die slecht zijn voor de levensduur van een accu. Zoals bijvoorbeeld: overlading, onderlading, ontladen laten staan, te diep ontladen en te weinig vloeistof. Ook het soort gebruik speelt een rol. Staat u meestal op campings met 230 volt, dan heeft de accu niet zo veel te lijden. Tijdens het rijden met de kampeerauto zorgt de dynamo van de motor voor de benodigde energie in de huishouding en het opladen van de accu.
Als u meestal langdurig vrij kampeert, zonder te rijden, dan doet u een flinke aanslag op de accu. Uiteindelijk zal echter elke accu een keer versleten zijn. Voor beide typen gebruikers geldt dat de accu in de (winter-) stalling langzaam door zogenaamde zelfontlading leeg loopt. Dat kan het einde van de accu  bespoedigen. Het chemische proces waarbij stroom geleverd wordt en het omgekeerde proces
om de energie weer in de accu terug te brengen is gecompliceerd en gevoelig voor allerlei factoren. Tijdens het opladen moet de laadspanning afnemen, vooral het laatste deel van het laadproces is erg gevoelig. Een goede lader is daarom van groot belang. Ook de temperatuur speelt bij een chemisch proces altijd een belangrijke rol. Om misverstanden te voorkomen, ie het goed te weten dat een huishoudaccu anders geconstrueerd is dan een startaccu. De startaccu is vooral bedoeld om kortstondig een hoge stroom af te geven die nodig is voor het starten van de motor. Een huishoudaccu in een kampeerauto hoeft niet zo'n sterke stroom te leveren. Hij moet wel dieper ontladen kunnen worden, omdat hij gedurende een langere tijd stroom moet kunnen leveren voordat hij weer opgeladen wordt. Huishoudaccu's hebben onder andere minder, maar wel dikkere loodplaten. 

Verschillende accu's.

Zoals hierboven al aangegeven zijn er voor de kampeerauto verschillende accu's te koop. Hieronder de verschillen.
De startaccu is vooral bedoeld om kortstondig een hoge stroom af te geven die nodig is voor het starten van de motor.

Speciale constructie. Zeer hoge cyclische bestendigheid bij gelijktijdig gunstige elektrische eigenschappen.Kwaliteitslegering, grote betrouwbaarheid en geringe zelfontlading. Solarsysteem biedt bescherming tegen diepe ontlading. Voorkomt beschadiging van de accu en schakelt alle gebruikers uit bij een verbruik van 80% van de capaciteit. Constante spanning, constante stroomvoorziening van alle verbruikers.

De normale startaccu.

Semi-tractie startaccu.

De gel-accu.

De solar accu

Tips,

Controleer de accu regelmatig, ook als die niet langdurig in de stalling staat. Controle kan problemen voorkomen en kan informatie geven over de toestand van de accu. De controle en onderhoudspunten zijn:
Houd de gehele bovenzijde schoon en droog. Vuil en vocht kunnen stroom geleiden en de zelfontlading van de accu verhogen. Het dun invetten van de accu polen met zuurvrije vaseline is een goede gewoonte.
Controleer bij accu's met vuldoppen het vloeistofniveau. De vloeistof moet altijd ongeveer 1 cm boven de accuplaten staan. Zo nodig bijvullen met gedestilleerd of gedemineraliseerd water (verkrijgbaar bij drogist of garage). Dus niet met gewoon leidingwater. Als het vloeistofniveau om een andere reden dan verdamping te laag is, denk aan overkoken (tijdens het laden), omvallen, lekkage, waarbij accuzuur is weggelopen, nooit zelf met water of accuzuur bijvullen maar dit door een accudeskundige laten doen. Het accuzuur moet namelijk de juiste verdunning hebben. Om dezelfde reden ook niet te veel water bijvullen.
Demonteer in de winter de accu's uit de kampeerauto, en sluit deze aan op een druppellader. Kosten +- 90.00. Een nieuwe accu elke twee jaar kost meer!