De samensteller van deze site aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en kwaliteit van de op deze pagina's geboden informatie en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Samensteller aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor informatie, die ingebracht is door derden.